Privacybeleid

Oma Appels Lekkernijen verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Waarom we je gegevens nodig hebben

Oma Appels Lekkernijen verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Oma Appels Lekkernijen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten.
  • Oma Appels Lekkernijen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam • Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• bankgegevens
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type
• Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@oma-appel.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Hoe lang we gegevens bewaren

Oma Appels Lekkernijen zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij verwijderen jouw gegevens zodra je gedurende 84 maanden geen gebruik hebt gemaakt van onze diensten.

De ontvangers van de persoonsgegevens

Naast dat Oma Appels Lekkernijen je gegevens ontvangt delen wij deze gegevens met derde voor het uitvoeren van specifieke taken of diensten. Postverwerkingsbedrijven en boekhoudkantoor. Er staat duidelijk bij of je hier expliciet goedkeuring voor moet geven of het noodzakelijk is voor uitvoering van onze taken.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Oma Appels Lekkernijen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

OMA APPEL
OMA APPEL